Kankerlijers.nl

Leven met kanker.

Hoe pak je het aan?

Het leven met kanker is niet gemakkelijk. Zelfs niet als je behandeld bent. Je weet nooit of de kanker terugkomt in je leven. Vanaf de diagnose zal je leven anders eruit zien. Je krijgt te maken met allerlei emoties maar ook je dagelijkse routine gaat er anders uit zien.

Het oppakken van je

leven na de behandeling

Na de behandeling kun je in een zwart gat terecht komen. De omgeving denkt vaak dat je weer beter bent en de hulp van het ziekenhuis valt weg. Zelf wil je weer zoals het was maar dat lukt niet altijd. Het leven met kanker na de behandeling kan verwarrend zijn en een moeilijke periode.

Je leven na de

kanker weer

oppakken is moeilijk

Nadat je behandeld bent moet je herstellen van kanker. Dit kost tijd omdat je veel dingen nog moet verwerken. Naast het verwerken van alle emoties en behandeling wil je zelf ook weer de kanker achter je laten en het leven weer oppakken. Dit zal nooit kunnen zijn omdat er dingen in het leven anders zullen blijven. Dat is de realiteit en daar moet je leren mee omgaan.

Wat kun je doen om je

even weer aangenaam

kan zwaar zijn

Na de behandelingen komt de realisatie dat je leven totaal is veranderd. Sommige dingen in het leven zullen anders blijven. Dat kan op het gebied van werk zijn, maar ook hobby’s of relaties kunnen veranderen. Je seksualiteit en intimiteit zal anders misschien verlopen. Je toekomst kan anders er uitzien na de kanker.

Je zult een nieuw leven moeten accepteren en dat kan door het juiste evenwicht weer te vinden. Na de behandelingen van kanker zul je onzekerder zijn en het vertrouwen in je eigen lichaam is minder geworden. Je zult angstiger blijven en als mens zul je ook veranderd zijn. Misschien vind je andere dingen nu belangrijker dan voor je ziekte.

Wat je kunt doen om je leven op te pakken, is het een plek geven. De uitdaging is om een nieuwe balans te vinden. Het zal misschien lang duren en er zullen veel ups en downs zijn maar je kunt weer zorgen dat het leven weer aangenaam wordt. Als je het moeilijk vindt om de balans te vinden is het belangrijk om erover te praten met je partner. Een leven met kanker zal anders zijn, maar hoeft dan niet minder leuk te zijn.